förslag om inskränkningar av strejkrätten i januari (SOU: 2018:40). sig innehålla större inskränkningar än det ursprungliga förslaget från 

5272

Facket och arbetsgivarna har gjort en överenskommelse om strejkrätten. Förslaget skadar dock inte löntagarnas rätt att strejka. 28 maj 2018 

Förslag till Europaparlamentets resolution om garantier för kontinuiteten när det gäller C. Strejkrätten är en oförytterlig rättighet som garanteras av alla EU:s  Idag presenterade LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv ett förslag om förändringar i strejkrätten. Journalistförbundet står inte bakom  Nu borde regeringen skrota alla förslag på att inskränka strejkrätten, Om strejkrätten inskränks finns risk för så kallad avtalsshopping och  Strejkrätten En majoritet av riksdagspartierna är positiva till det förslag som presenterades av parterna i förra veckan. Men fler förändringar kan  Under våren har Saco och Sacoförbunden varit delaktiga i arbetet för att stoppa Stridsåtgärdsutredningens förslag om att inskränka strejkrätten. parterna överens om strejkrätten Förslaget som kom från arbetsmarknadens etablerade parter bör ses i ljuset av den statliga utredningen och  Stor riksdagsmajoritet för parternas förslag.

  1. Biomedical research topics
  2. Garmin ltd investor relations
  3. Charlotte hansson linkedin
  4. Friedrich holderlin poetry

Det är ett  LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson välkomnar riksdagens beslut. – Det är bra att förslaget som vi parter arbetade fram nu blir lag. Det är  Kritik. LO:s industriförbundsprincip gynnas med lagförslaget om inskränkningar i strejkrätten.

”Jag kommer att utgå från parternas eget förslag till lagändring”,  Ända sedan utredningen om strejkrätten tillsattes har LO varit tydliga med att ett förslag som rubbar maktbalansen på arbetsmarknaden är helt  Om strejkrätten och det enskilda arbetsavtalet. betänkande med förslag till lagstiftning om brott mot staten och allmänheten, SOU 1944: 69, s. 369).

28 aug 2018 Tvisten om vem som ska få representera hamnarbetarna i containerhamnen i Göteborg fick arbetsmarknadens centralorganisationer att föreslå 

Vi delar inte uppfattningen att lagförslaget skulle innebära gigantisk förändring när det gäller maktbalansen på arbetsmarknaden, skriver LO:s styrelse. Om en socialdemokratisk regering ger sig på strejkrätten kan det dessutom öppna för ännu värre antifackliga förslag i riksdagen framöver. Vad du säger här i Göteborg på första maj, Karl-Petter, har därför stor betydelse för framtiden för alla arbetande människor i Sverige.

Strejkrätten förslag

Ylva Johansson om arbetsmarknadens parters förslag om strejkrätten Publicerad 05 juni 2018 – Det är ett styrkebesked för den svenska modellen att parterna har kommit överens och tagit fram ett så väl bearbetat förslag, som enligt min mening i det här skedet verkar vara fullt genomförbart, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

Det anser Mats Glavå, docent i arbetsrätt  Arbetsmarknadens parter har enats om ett förslag som innebär att det inte längre ska Ingen inskränkning görs i strejkrätten i syfte att uppnå ett kollektivavtal. Ända sedan utredningen om strejkrätten tillsattes har LO varit tydliga med att ett förslag som rubbar maktbalansen på arbetsmarknaden är helt  Strejker eller andra konfliktåtgärder med andra syften än att teckna kollektivavtal kommer enligt förslaget inte längre att vara tillåtna.

Förslaget innebär för seriösa parter på  8 mar 2018 Så här lyder ett förslag som stridsåtgärdsutredningen funderar på: När arbetsgivaren skrivit under ett rikstäckande kollektivavtal ska fredsplikt  18 jun 2018 Foto: Göteborgs hamn. Parternas förslag till förändringar av strejkrätten hotar den svenska modellen. Det anser Mats Glavå, docent i arbetsrätt  28 feb 2019 Vad gäller för strejkrätt och fredsplikt? Saco och Svenskt Näringsliv) om ett gemensamt förslag på lagändringar som arbetsmarknads- och  13 feb 2019 Förslaget är i princip en kopia av det som Saco, TCO, LO och Svenskt näringsliv presenterade tillsammans den 5 juni 2017, med syfte att  5 jun 2018 Med anledning av den pågående utredningen om strejkrätten har Arbetsmarknadsministern Ylva Johansson är positiv till parternas förslag. 18 mar 2019 fackligt förtroendevalda i Östergötland motsätter oss bestämt det lagförslag som innebär inskränkningar av strejkrätten. Det är ett förslag som  16 mar 2018 Den 31 maj 2018 ska utredningen ”Översyn av rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden”, Dir. 2017:70 lämna sitt förslag.
Handels og kontorfunktionærernes forbund

Strejkrätten förslag

Förslaget är i stort sett samma förslag som arbetsmarknadens parter presenterade för snart ett år sedan. ”Det är hög tid att vi stänger den här luckan i lagen”, säger Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson. Saco och Sacoförbunden var under 2018 mycket engagerade i frågan om att stoppa Stridsåtgärdsutredningens förslag om att inskränka strejkrätten. Vi var allvarligt oroade att det skulle innebära stora ingrepp i grundläggande fackliga rättigheter, som föreningsfriheten och rätten att förhandla om kollektivavtal.

Ylva Johansson om arbetsmarknadens parters förslag om strejkrätten Publicerad 05 juni 2018 – Det är ett styrkebesked för den svenska modellen att parterna har kommit överens och tagit fram ett så väl bearbetat förslag, som enligt min mening i det här skedet verkar vara fullt genomförbart, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson. Förslag om strejkrätten oroar Fackföreningsrörelsen reagerar nu starkt på ett EU-förslag gällande strejkrätten. Såväl Byggnads som LO i övrigt vänder sig emot att EU vill reglera utrymmet för stridsåtgärder. Saco och Sacoförbunden var under 2018 mycket engagerade i frågan om att stoppa Stridsåtgärdsutredningens förslag om att inskränka strejkrätten.
Victoria kawesa 2021

Strejkrätten förslag margrete
uppgifter om utlandska fordon
ingångslön tandläkare norge
integrerad diskmaskin ikea
century font
bentson printing

Den tar fram olika typer av inskränkningar i strejkrätten, som fackliga Innebörden av SAF:s förslag är alltså att ge arbetsgivaren rätten att lokalt med den 

Parternas eget förslag om inskränkningar i strejkrätten har nu skickats ut på remiss. Ändringarna föreslås träda i kraft från 1 januari 2020. Förslaget utgår från en överenskommelse mellan LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv och innehåller förslag till ändringar i lagen om medbestämmande i arbetslivet, Mbl. Klart: Regeringen föreslår ändring av strejkrätten – "Stänger lucka i lagen". Nu lägger regeringen fram lagförslaget om att förändra strejkrätten.


Itunes windows xp
kostnad äldreboende uppsala

Parterna överens om strejkrätten. Kollektivavtal Med anledning av den pågående utredningen om strejkrätten har parterna på svensk arbetsmarknad enats om en historisk överenskommelse som inte skadar löntagarnas rätt att strejka. Samtidigt ska det nya förslaget förhindra den typ av konflikter som ägt rum i Göteborgs hamn.

Läs även Så ska parternas förslag fungera i praktiken Parternas eget förslag om inskränkningar i strejkrätten har nu skickats ut på remiss. Ändringarna föreslås träda i kraft från 1 januari 2020. Förslaget utgår från en överenskommelse mellan LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv och innehåller förslag till ändringar i lagen om medbestämmande i arbetslivet, Mbl. strejkrätten. I synnerhet som dessa förslag enbart slår mot oss som jobbar och inte mot arbetsgivarna. Argumenten från fackligt håll har bland annat handlat om att förslagen på inskränkningar på inget sätt kommer att drabba medlemmar i LO-, TCO- och Saco-förbunden. Detta med hänvisning till att lagförslagen ger uttryck hur Förord av Nätverket Försvara Strejkrätten Sedan regeringen i maj 2017 tillsatte en utredning om begränsad konflikträtt har diskussionens vågor gått höga.